Mua thiết bị và nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu

Kế hoạch đấu thầu: Mua thiết bị và nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu. Dự án nhóm B, ngành khoa học Công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Số hiệu: 6438/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 22/12/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Số hiệu: 6438/QĐ-BCT
Ngày ban hành: 22/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 230.000.000(VND)
 • 755.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua thiết bị và nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  6438/QĐ-BCT Mua thiết bị
 • 230.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Năm 2010
  6438/QĐ-BCT Mua nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu
 • 755.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Trọn gói Năm 2010

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thong bao chao hang canh tranh.doc Size 37 K
  • Thong bao chao hang canh tranh 2.doc Size 37 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2010