Gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu – Mua thiết bị và nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu

Gói thầu: Mua nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu – Kế hoạch đấu thầu: Mua thiết bị và nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu

6438/QĐ-BCT
Năm 2010
Năm 2010
Giá gói thầu:
 • 755.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua thiết bị và nguyên vật liệu, hóa chất nghiên cứu