Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 5528/QĐ UBND
Ngày ban hành: 23/12/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 5528/QĐ UBND
Ngày ban hành: 23/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 1154048075(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh năm 2009 (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  5528/QĐ-UBND Bổ sung gói thầu mua thuốc chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2009
 • 1154048075 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển QUÍ 1-2010Theo đơn giá TỪ NGÀY CÓ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐẾN 17/08/2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2010