Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Dự án nhóm A, ngành Điện.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Số hiệu: 5276/QĐ- BCT
Ngày ban hành: 29/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
Số hiệu: 6719/QĐ – BCT
Ngày ban hành: 31/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: JBIC, Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.498.553.760.000(VND)
 • 814.525.492(USD)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 (TV01-TB) Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT-HSMT hạng mục khu công nhân vận hành và sửa chữa.
 • 1.910.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Hợp đồng hỗn hợp 04 tháng
  Gói thầu số 2 (TV02-TB) Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT và giám sát thi công hạng mục khu công nhân vận hành và sửa chữa.
 • 1.258.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm 25 tháng
  Gói thầu số 3 (TV03-TB) Tư vấn lập quy hoạch chi tiết khu công nhân vận hành và sửa chữa
 • 251.800.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Hợp đồng hỗn hợp 02 tháng
  Gói thầu số 4 (TV04-TB) Tư vấn khảo sát, lập phương án, dự toán và thẩm định chất lượng thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ khu công nhân vận hành và sửa chữa
 • 26.600.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Hợp đồng hỗn hợp 02 tháng
  Gói thầu số 5 (TV05-TB) Tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT, TKBVTC-DT, HSMT và giám sát thi công hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến
 • 4.951.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2012Hợp đồng hỗn hợp 16 tháng
  Gói thầu số 6 (TV06-TB) Dịch vụ Tư vấn (lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu, giám sát xây dựng gói thầu EPC trong thời gian xây dựng và 02 năm bảo hành)
 • 315.452.000.000 (VND)
 • JBIC
  Hai túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2009Hợp đồng hỗn hợp 82 tháng
  Gói thầu số 7 (TV07-TB) Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT, TKBVTC-DT hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến
 • 263.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2012Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  Gói thầu số 8 (TV08-TB) Phân tích nhiên liệu than phục vụ thiết kế dự án NMNĐ Thái Bình
 • 1.815.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 03 tháng
  Gói thầu số 09 (XL09-TB) Rà phá bom mìn và vật nổ khu công nhân vận hành và sửa chữa
 • 266.200.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Hợp đồng hỗn hợp 02 tháng
  Gói thầu số 10 (XL10-TB) Xây dựng khu công nhân vận hành và sửa chữa
 • 51.327.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Hợp đồng hỗn hợp 24 tháng
  Gói thầu số 11 (XL11-TB) Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp nhà máy chính (EPC)
 • 12.661.230.000.000 (VND)
 • JBIC
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển Quý IV/2010Hợp đồng hỗn hợp 66 tháng (kể cả thời gian bảo hành 24 tháng)
  Gói thầu số 12 (XL12-TB) Thi công nạo vét luồng lạch trước bến
 • 159.574.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2013Trọn gói 08 tháng
  Gói thầu số 13(KT13-TB) Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • 2.216.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Hai túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2015Theo tỷ lệ phần trăm 08 tháng
  Gói thầu số 14 (BH14-TB) Bảo hiểm xây lắp hạng mục khu công nhân vận hành và sửa chữa
 • 280.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo đơn giá 24 tháng
  Gói thầu số 15(BH15-TB) Bảo hiểm xây lắp hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến
 • 798.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2013Theo đơn giá 08 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 12/01/2010