Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT và giám sát thi công hạng mục khu công nhân vận hành và sửa chữa. – dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT và giám sát thi công hạng mục khu công nhân vận hành và sửa chữa. – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu số 2 (TV02-TB)
Quý II/2010
25 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.258.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình