Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT, TKBVTC-DT, HSMT và giám sát thi công hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến – dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT, TKBVTC-DT, HSMT và giám sát thi công hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu số 5 (TV05-TB)
Quý IV/2012
16 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.951.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình