Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT, TKBVTC-DT hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến – dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT-TDT, TKBVTC-DT hạng mục nạo vét luồng lạch trước bến – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu số 7 (TV07-TB)
Quý IV/2012
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 263.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình