Gói thầu: Xây dựng khu công nhân vận hành và sửa chữa – dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu: Xây dựng khu công nhân vận hành và sửa chữa – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu số 10 (XL10-TB)
Quý II/2010
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 51.327.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình