Gói thầu: Thi công xây lắp công trình giao thông Gói thầu 01 – Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Thi công xây lắp công trình giao thông Gói thầu 01 – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

9
Quý IV/2009 – I/2010
300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 31.801.233.575 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương