Gói thầu: Thi công nạo vét luồng lạch trước bến – dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu: Thi công nạo vét luồng lạch trước bến – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Gói thầu số 12 (XL12-TB)
Quý II/2013
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 159.574.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình