Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế – Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế – Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

02
Quí III/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 46.772.039 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành