dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 127/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 13/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng TP.HCM
Số hiệu: 262/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 21/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.806.605.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh (09 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn đo vẽ hiện trạng vị trí
 • 5.182.320 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 15 ngày
  02 Tư vấn khảo sát, kiểm định đánh giá chất lượng công trình
 • 63.898.270 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 30 ngày
  03 Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 66.103.493 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Trọn gói 30 ngày
  04 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 8.393.881 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 15 ngày
  05 Tư vấn lựa chọn nhà thầu Xây lắp
 • 7.677.603 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  06 Tư vấn giám sát xây lắp
 • 53.631.305 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  07 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 10.726.261 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2010Theo đơn giá 05 tháng
  08 Bảo hiểm công trình
 • 5.425.805 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2010Trọn gói 05 tháng
  09 Xây lắp
 • 2.260.752.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2010Theo đơn giá 05 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 12/01/2010