Cung cấp thuốc năm 2010

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2010

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2872/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tinh Binh Phuoc
Số hiệu: 3942/UBND-VX
Ngày ban hành: 25/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.000.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2010 (3 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói 1 cung cấp thuốc tân dược năm 2010
 • 20.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong quý 1 năm 2010Trọn gói từ 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010
  gói 2 cung cấp thuốc thành phẩm Đông y
 • 2.000. (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong quý 1 năm 2010Trọn gói từ 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010
  Gói 3 Cung cấp vắc xin, sinh phẩm năm 2010
 • 1.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển trong quý 1 năm 2010Trọn gói từ 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 1
  Ngày xuất bản 01/01/2010