Gói thầu: Cung cấp vắc xin, sinh phẩm năm 2010 – Cung cấp thuốc năm 2010

Gói thầu: Cung cấp vắc xin, sinh phẩm năm 2010 – Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2010

Gói 3
trong quý 1 năm 2010
từ 01/01/2010 đến hết ngày 31/12/2010
Giá gói thầu:
 • 1.000.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp thuốc năm 2010