dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận 12
Số hiệu: 537/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 14/12/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận 12
Số hiệu: 537/QĐ-UBND-TC
Ngày ban hành: 14/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.762.790.717(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2 (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất
 • 76.800.397 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo đơn giá 30 ngày
  2 Chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật
 • 224.533.259 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  3 Chi phí tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 31.970.498 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  4 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 34.950.031 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV – 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 254.581.416 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2010Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng
  6 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
 • 89.103.495 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2010Trọn gói 13 tháng
  7 Bảo hiểm công trình
 • 26.353.669 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2010Trọn gói 12 tháng
  8 Tư vấn kiểm toán
 • 43.956.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2011Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  9 Xây lắp và thiết bị
 • 10.541.467.547 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I – 2010Hợp đồng hỗn hợp 12 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 261
  Ngày xuất bản 29/12/2009