Thi công xây dựng công trình đường kiểm tra vận hành công trình Thủy điện Đa Mi

Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng công trình đường kiểm tra vận hành công trình Thủy điện Đa Mi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 547/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 14/12/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi
Số hiệu: 547/QĐ-TĐĐHĐ-KHVT
Ngày ban hành: 14/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn,
Tổng mức đầu tư:
 • 1161178490(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thi công xây dựng công trình đường kiểm tra vận hành công trình Thủy điện Đa Mi (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  XL-02 Thi công xây dựng công trình đường kiểm tra vận hành công trình Thủy điện Đa Mi
 • 1161178490 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 12/2009 đến tháng 01/2010Theo đơn giá 90 ngày kể từ ngày khởi công
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 15/12/2009