Mua sắm 01 kính hiển vi phẩu thuật mắt; 01 kính hiển vi khám mắt; 01 bộ dụng cụ đại phẩu mắt.

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm 01 kính hiển vi phẩu thuật mắt; 01 kính hiển vi khám mắt; 01 bộ dụng cụ đại phẩu mắt.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
Số hiệu: 460/QĐ-BVT
Ngày ban hành: 10/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
 • 456394500(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm 01 kính hiển vi phẩu thuật mắt; 01 kính hiển vi khám mắt; 01 bộ dụng cụ đại phẩu mắt. (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  460 Mua sắm 01 kính hiển vi phẩu thuật mắt; 01 kính hiển vi khám mắt; 01 bộ dụng cụ đại phẩu mắt.
 • 456394500 (VND)
 • Vốn tự có
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 8 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2009Trọn gói 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 15/12/2009