Gói thầu: Xây lắp CT:Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi khu dân cư ấp Tân Thắng, xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương – Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi khu dâ

Gói thầu: Xây lắp CT:Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi khu dân cư ấp Tân Thắng, xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi khu dâ

6
Quý IV/2009 – I/2010
420 ngày
Giá gói thầu:
 • 52.160.977.598 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Trị đi khu dân cư ấp Tân Thắng, xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương