Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 2982/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 4919/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 87.210.117.188(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  4 Giám sát thi công xây dựng công trình Gói thầu thi công 01
 • 524.749.417 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009 – I/2010Trọn gói 300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật
  5 Giám sát thi công xây dựng công trình Gói thầu thi công 02
 • 541.656.447 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009 – I/2010Trọn gói 300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật
  9 Thi công xây lắp công trình giao thông Gói thầu 01
 • 31.801.233.575 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009 – I/2010Theo đơn giá 300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  10 Thi công xây lắp công trình giao thông Gói thầu 02
 • 32.825.845.372 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009 – I/2010Theo đơn giá 300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 251
  Ngày xuất bản 15/12/2009