Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình Gói thầu thi công 02 – Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình Gói thầu thi công 02 – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

5
Quý IV/2009 – I/2010
300 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật
Giá gói thầu:
 • 541.656.447 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường Bình Chuẩn-An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương