kế hoạch đấu thầu dự án quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
Số hiệu: 01/BQL-KCN-HCM
Ngày ban hành: 06/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
Số hiệu: 3318/QĐ-BQL-KCN-HCM
Ngày ban hành: 30/12/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 17.853.984.568(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống cấp điện và chiếu sáng
 • 12.814.519 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  02 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp và thiết bị trong xây lắp
 • 36.478.724 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  4 tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 82.959.996 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  03 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị trong xây lắp
 • 237.028.560 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  05 Tư vấn kiểm toán
 • 62.923.088 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  06 Bảo hiểm công trình xây dựng và thiết bị xây dựng
 • 31.746.921 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 06 tháng
  02 Thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thiết bị
 • 5.429.847.697 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Qúy I năm 2010Theo đơn giá 04 tháng
  01 Thi công hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hệ thống cấp nước, hàng rào, công viên cây xanh
 • 9.357.733.805 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo đơn giá 06 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 25
  Ngày xuất bản 04/02/2010