Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp và thiết bị trong xây lắp – kế hoạch đấu thầu dự án

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp và thiết bị trong xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án

02
Quý I năm 2010
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 36.478.724 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án