Điều chỉnh Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ Chi

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ Chi. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 13902/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban QL Đầu tư Xây dựng Công trình Huyện Củ Chi
Số hiệu: 21/QĐ-BQL
Ngày ban hành: 25/01/2010
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 60.688.360.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh Xây dựng mở rộng Trường THPT Củ Chi (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 38.539.450.879 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 03 thángTheo đơn giá 14 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 25
  Ngày xuất bản 02/02/2010