Bến cập tầu Đầm Buôn, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Kế hoạch đấu thầu: Bến cập tầu Đầm Buôn, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 4754/QĐ-UB
Ngày ban hành: 26/12/2002
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND Tinh Quang Ninh
Số hiệu: 269/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/01/2010
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 13292000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bến cập tầu Đầm Buôn, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (01 gói thầu)


  THÔNG BÁO MỜI THẦU  Tên bên mời thầu: Ban QLDACT Đầm Hà  Tên gói thầu: Bến cập tầu Đầm Buôn, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.  Tên dự án: Bến cập tầu Đầm Buôn, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.  Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Tỉnh  Hình thức đấu thầu: rộng rãi, Trong nước, không sơ tuyển  Thời gian bán HSMT từ 9 giờ, ngày 10 tháng 02 năm 2010 đến trước 9 giờ, ngày 01 tháng 03 năm 2010  Địa điểm bán HSMT: Ban QLDACT Đầm Hà, phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.  Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 (VND)  Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDACT Đầm Hà phố Minh Khai thị trấn Đầm Hà huyện Đầm Hà tỉnh Quảng ninh  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 01 tháng 03 năm 2010  Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VND (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ, ngày 01 tháng 03 năm 2010, tại: Ban QLDACT Đầm Hà Ban QLDACT Đầm Hà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Bến cập tầu Đầm Buôn, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
 • 11.510.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo đơn giá 400 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 26
  Ngày xuất bản 03/02/2010