Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo. Dự án nhóm C, ngành Hàng không.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
Số hiệu: 2973/QĐ-BĐB
Ngày ban hành: 02/11/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam
Số hiệu: 2973/QĐ-BĐB
Ngày ban hành: 02/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 3936371096(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Cung cấp, lắp đặt các thiết bị Viba, ghép kênh và các dịch vụ kèm theo
 • 3429159514 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 21
  Ngày xuất bản 27/01/2010