Thi công xây dựng sân đường nội bộ – cây xanh – cấp thoát nước ngoài nhà

Kế hoạch đấu thầu: thi công xây dựng sân đường nội bộ – cây xanh – cấp thoát nước ngoài nhà. Dự án nhóm B, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An
Số hiệu: 939/ QĐ – UBND
Ngày ban hành: 11/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu: 1189/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ, Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 114.012.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: thi công xây dựng sân đường nội bộ – cây xanh – cấp thoát nước ngoài nhà (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 thi công xây dựng sân đường nội bộ – cây xanh – cấp thoát nước ngoài nhà
 • 5.421.220.832 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 26/01/2010Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 20
  Ngày xuất bản 26/01/2010