Gói thầu: TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN – BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3

Gói thầu: TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN – Kế hoạch đấu thầu: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3

VS3-1.3
02/2010
30 NGÀY
Giá gói thầu:
 • 224.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN 3