Gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình – Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Gói thầu số 7
Quý 1/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 107.976.488 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh