Kế hoạch đấu thầu dự án : Cải tạo, nâng cấp đường từ trung tâm thị trấn Quỳ Châu đi trung tâm cụm xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.

Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thông báo kế hoạch đấu thầu dự án : Cải tạo, nâng cấp đường từ trung tâm thị trấn Quỳ Châu đi trung tâm cụm xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.

 KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
– Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
– Điện thoại/Fax/E-mail: Điện thoại: 0383.884.017; Fax: 0383.884.339
2. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường từ trung tâm thị trấn Quỳ Châu đi trung tâm cụm xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
Quyết đinh số 462/QĐ.UBND-CN ngày 01/02/2010 của UBND tỉnh Nghệ An do Phó chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Đức Phớc ký
B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 
Số gói thầu
Tên gói thầu
Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu  thầu
Thời gian tổ chức đấu thầu 
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
1Hạng mục xây lắp khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 2007Ngân sách nhà nước đầu tưĐấu thầu hạn chế
01 túi hồ sơQuý I/2010
Hợp đồng trọn gói10 tháng
2
Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01Ngân sách nhà nước đầu tưChỉ định thầu02 túi hồ sơQuý I/2010Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)Theo tiến độ gói thầu số 01
3Kiểm toán công trình
Ngân sách nhà nước đầu tư
Chỉ định thầu02 túi hồ sơ
Quý I/2010Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)Sau khi công trình hoàn thành
4Bảo hiểm công trình (gói thầu số 01)Ngân sách nhà nước đầu tư
Chỉ định thầu
01 túi hồ sơQuý I/2010
Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)
Theo tiến độ gói thầu số 01
5Lập HSMT và đánh giá HSDTNgân sách nhà nước đầu tư
Chỉ định thầu

Quý I/2010Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)01 tháng

                                                                                                                 Quỳ Châu, ngày 08 tháng 02 năm 2010
                                                                                                                                      TRƯỞNG BAN

 
                                                                                                                                       Lang Thị Hồng