Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Kho bạc Nhà nước Cao Bằng có kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

KHO BẠC NHÀ NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHO BẠC NHÀ NƯỚC CAO BẰNGĐộc lạp – tự do – hạnh phúc
Số: 109/KBCB – TVQT 
Cao bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2010

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
– Địa chỉ: Phố Xuân trường, Phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
– Điện thoại/Fax: 026.3952579/ 026.3850408
– E-mail : dungtv01@vst.gov.vn
2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 92/QĐ – KBNN ngày 04/02/2010 của Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
 B.   Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 
STT
Tên gói thầu
Giá gói thầu (nghìn đồng)Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian lựa chọn nhà thầu
Hình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
DỊCH VỤ TƯ VẤN
1Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị Theo dự toán được duyệt Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo tỷ lệ phần trăm18 tháng
2Kiểm tra và chứng nhận chất lượng công trình và  kiểm định chất lượng công trình
Theo dự toán được duyệt  Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTheo đơn giáTrong thời gian thi công (dự kiến 18 tháng)
CÂY XANH THẢM CỎ
3Cây xanh thảm cỏ Theo dự toán được duyệt Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu
 Theo tiến độ dự ánTrọn gói2 tháng
THIẾT BỊ
4
Cung cấp và lắp đặt thang máyTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu  Theo tiến độ dự ánTrọn gói2 tháng
5Cung cấp và lắp đặt thang nâng tiền
Theo dự toán được duyệt Vốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói2 tháng
6
Cung cấp và lắp đặt cửa kho tiền
Theo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu  Theo tiến độ dự ánTrọn gói1 tháng

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa
Theo dự toán được duyệt Vốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói6 tháng
8
Cung cấp và lắp đặt quầy giao dịchTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói3 tháng
9
Hệ thống PCCC, máy bơm chữa cháyTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói3 tháng
10Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, camera quan sátTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói3 tháng
11 
Mạng vi tính, mạng điện thoại, chống sét mạng
Theo dự toán được duyệt Vốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu  Theo tiến độ dự án 
Trọn gói6 tháng
12
Trạm biến áp kiot 250 KVA 22/0,4 KV, đường dây trung thếTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói6 tháng
13Cung cấp và lắp đặt rèm cửaTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói2 tháng
KHÁC
14
Phòng chống mối, mọtTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngànhChỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói   
6 tháng
15
Kiểm toán quyết toán vốn đầu tưTheo dự toán được duyệtVốn đầu tư phát triển ngành Chỉ định thầu Theo tiến độ dự ánTrọn gói2 tháng
XÂY LẮP
16
Xây dựng Vốn đầu tư phát triển ngànhĐấu thầu rộng rãi
Một túi  hồ sơQuý I năm 2010Theo đơn giá 
18 tháng
                                  
                                                                                            Cao Bằng, ngày 24 tháng 02 năm 2010
                                                                                                                 GIÁM ĐỐC


                                                                                                         Nguyễn Trung Thảo