Kế hoạch đấu thầu cung cấp đầu treo ống chống cho các giếng khoan mỏ mới năm 2010, đơn hàng VT-095/10-VSP01 – Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu “Cung cấp đầu treo ống chống cho các giếng khoan mỏ mới năm 2010, đơn hàng VT-095/10-VSP01” theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2010 của XNLD VIETSOVPETRO.

Xí nghiệp liên doanh VIETSOVPETRO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu “Cung cấp đầu treo ống chống cho các giếng khoan mỏ mới năm 2010, đơn hàng VT-095/10-VSP01” theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, sử dụng nguồn vốn lấy từ kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phụ tùng năm 2010 của XNLD VIETSOVPETRO.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro, địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại:

64-3839871/3838662-ext. 2108 / 2946) và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng (một triệu) tại Phòng Thương mại XNLD Vietsovpetro. Ðịa chỉ: 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu (Ðiện thoại: 64-3839871/3838662-ext. 2108/2946).

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của XNLD số: “790.790.129.323.00081” tại Ngân hàng cổ phần Ðại Dương Chi nhánh Vũng Tàu trong thời gian bán hồ sơ mời thầu. Trong giấy nộp tiền hoặc lệnh chuyển tiền yêu cầu ghi rõ nội dung: “Nộp tiền mua hồ sơ mời thầu gói thầu theo đơn hàng VT-095/10-VSP01; người thụ hưởng: XNLD Vietsovpetro, tên đầy đủ của nhà thầu nộp tiền mua hồ sơ mời thầu.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 9-3 đến trước 9 giờ ngày 8-4-2010.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 1.200 USD và phải được gửi đến Văn phòng XNLD 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu chậm nhất là trước 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 8-4-2010.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 8-4-2010 tại

Phòng 9, khu văn phòng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ XNLD Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường 6, thành phố Vũng Tàu.