Thiết kế công nghệ, bản vẽ thi công, gia công chế tạo, cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ thiết bị nhà máy thủy điện

Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu số 3 – “Thiết kế công nghệ, bản vẽ thi công, gia công chế tạo, cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ thiết bị nhà máy thủy điện” theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thuộc dự án công trình thuỷ điện Sông Chảy 5, sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại. Thời điểm đóng thầu 08 giờ 50’ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 07 năm 2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦUINVITATION FOR BID

Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu số 3 – “Thiết kế công nghệ, bản vẽ thi công, gia công chế tạo, cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ thiết bị nhà máy thủy điện” theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, thuộc dự án công trình thuỷ điện Sông Chảy 5, sử dụng nguồn vốn vay tín dụng thương mại.
Bên mời thầu mời tất cả các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu cung cấp hàng hóa cho gói thầu.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại địa chỉ:
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Tây Nguyên
Phòng 304 – Tòa nhà CT 3A – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội,Việt Nam
Điện thoại:  (84)-04- 33545460
Fax     :  (84)-04- 33545460
Các Nhà thầu đăng ký tham dự đấu thầu sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là  300,0 USD (ba trăm đô la Mỹ)  tại địa chỉ trên.
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00’ ngày 11 tháng 06 năm 2010 đến trước 08giờ 50’, ngày 12 tháng 07 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một bảo đảm dự thầu trị giá 100.000,0 USD (một trăm ngàn đô la mỹ) hình thức bảo đảm là Bảo đảm của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt, và phải được chuyển đến Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Tây Nguyên, Phòng 304 – Tòa nhà CT 3A – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội,Việt Nam chậm nhất trước 08 giờ 50’ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 07 năm 2010.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 07 năm 2010 tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Tây Nguyên, Phòng 304 – Tòa nhà CT 3A – Khu đô thị Văn Quán – Hà Đông- Hà Nội, Việt Nam.
Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5 kính mời đại diện của các Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Song Da 5 Investment, Construction and Development Energy Joint – stock Company has planned to organize bidding, according to Law on Procurement, the Package No. 3 – “Designing of technological drawing and working drawing, manufacturing, supplying, instruction of installation and operation and transferring of hydropower station technology” – under the large international bid for Song Chay 5 Hydropower Project Site. The source of funs for this Package is credit.
The Bid Organizer invites eligible Bidders to bid for the Package.
Interested eligible Bidders may obtain further information at the following addresses:
Tay Nguyen Construction Consulting and Trading Joint-stock Company
Suite No. 304 -CT3A Building-Van Quan urban area-Ha Dong district -Hanoi – S.R. Vietnam
Telephone number: (8443) 354-5460
Fax number: (8443) 354-5460
A complete set of the Bid Invitation may be purchased by interested Bidders upon payment of a non-refundable fee of USD 300.00 (three hundred US dollars) at the above address.
Time for selling Bid Invitation is from 08h00’ June 11st, 2010 to before 08h50’ July 12th, 2010 (under the working hours).
Bid Document must be accompanied by a Bid Bond of USD 100,000.0 (one hundred thousand US dollars). Bid Bond must be issued in form of a Bank Bond or in cash and sent to Tay Nguyen Construction Consulting and Trading Joint-stock Company – Suite No. 304 – CT3A Building – Van Quan urban area – Ha Dong district – Hanoi – S.R. Vietnam at the latest at before 08h50’ July 12th, 2010 (Vietnamese time).
Bid Document will be opened in public at 09h00’ July 12th, 2010 (Vietnamese time) at Tay Nguyen Construction Consulting and Trading Joint-stock Company – Suite No. 304 – CT3A Building – Van Quan urban area – Ha Dong district – Hanoi – S.R. Vietnam.
Song Da 5 Investment, Construction and Development Energy Joint-stock Company would like to invite Bidder’s representatives to attend the Bid Opening at above mentioned time and address.
                                       ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU
                               Hà nội, ngày 28  tháng 5 năm 2010
                                             KT GIÁM ĐỐC
                                              P.GIÁM ĐỐC


                                             Lưu Văn Tân

For and on behalf of Bid Organizer