Kế hoạch đấu thầu “Thi Công bấc thấm – thoát nước PVD/PHD”

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Sài Gòn ( SDI) là chủ đầu tư dự án Khu liên hợp Sân Golf – TDTT và Nhà ở P. An Phú – Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh có kế hoạch đấu thầu “Thi Công bấc thấm – thoát nước PVD/PHD” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00, ngày 10/06/2010 đến trước 16h00, ngày 17/06/2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Sài Gòn ( SDI) là chủ đầu tư dự án Khu liên hợp Sân Golf – TDTT và Nhà ở P. An Phú – Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh có kế hoạch tổ chức đấu thầu  “Thi Công bấc thấm – thoát nước PVD/PHD” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước VIệt Nam.
– Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00, ngày 10/06/2010 đến trước 16h00, ngày 17/06/2010.
– Địa điểm bán HSMT: Công ty SDI – Lầu 6, tòa nhà TMS, 172 Hai Bà Trương, Q.1, TP.Hồ Chí Minh – ĐT:(08)22202792 – Fax:(08)22202790.
– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( một triệu Việt Nam đồng)
– Thời gian dự kiến mở thầu: 9h30 ngày 02/07/2010
                                                                                                             Ngày 09 tháng 06 năm 2010
                                                                                                                           GIÁM ĐỐC