Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và máy tính văn phòng – Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh có kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và máy tính văn phòng.

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PC HIV/AID                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh

– Địa chỉ: số 01- Ngừ 19A – Đường Nguyễn Công Trứ – TP Hà Tĩnh.

– Điện thoại: 0393. 892 669 Fax: 0393.892 669;

 1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 2. Số gói thầu

  Tên gói thầu

  Nguồn vốn

  Hình thức lựa chọn nhà thầu

  Phương thức đấu thầu

  Thời gian tổ chức đấu thầu

  Hình thức hợp đồng

  Thời gian thực hiện hợp đồng

  1

  Trang thiết bị văn phòng

  Từ chương trình mục tiêu năm 2010

  Chào hàng cạnh tranh

  1 túi hồ sơ

  Tháng 10/2010

  Hợp đồng trọn gói

  30 ngày

  2

  Trang thiết bị y tế

  Từ chương trình mục tiêu năm 2010

  Chào hàng cạnh tranh

  1 túi hồ sơ

  Tháng 10/2010

  Hợp đồng trọn gói

  30 ngày

  3

  Máy tính văn phòng

  Từ chương trình mục tiêu năm 2010

  Chào hàng cạnh tranh

  1 túi hồ sơ

  Tháng 10/2010

  Hợp đồng trọn gói

  30 ngày