Bệnh viện ĐK II Sơn La, Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu: Gói thầu 01: Mua thuốc tân dược, chế phẩm y học cổ truyền và các vị thuốc y học cổ truyềnnăm 2011 và gói thầu 02 Mua hóa chất, vật tư Y tế năm 2011

Bệnh viện ĐK II Sơn La, Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu: Gói thầu 01: Mua thuốc tân dược, chế phẩm y học cổ truyền và các vị thuốc y học cổ truyềnnăm 2011 và gói thầu 02 Mua hóa chất, vật tư Y tế năm 2011                                         

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Bệnh viện ĐK II Sơn La.
– Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Phù Yên – huyện Phù Yên – tỉnh Sơn La..
– Điện thoại: 022.3864.431
+ Fax: 022.3864.282.
+ Email: benhvien_pysl@yahoo.com.vn
2. Tên dự án (Ghi theo quyết định đầu tư/ giấy phép đầu tư):
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thầm quyền phê duyệt): Quyết định số: 546/QĐ   UBND ngày 15/3/2011; Quyết định số: 545/QĐ   UBND ngày 15/3/2011  do Ông Nguyễn Ngọc Toa Phó Chủ tịch UBND  tỉnh Sơn La ký.
B. Nội dung thông báo mời thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hinh thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói số:1

Mua thuốc tân dược, chế phẩm y học cổ truyền và các vị thuốc y học cổ truyềnnăm 2011

19.594.713.000đ

Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành.

Rộng rãi trong nước

01 túi HS

Tháng 4/2011

Hợp đồng theo đơn giá

01 năm

Tổng trị giá gói thầu số 1: 19.594.713.000đồng

Gói số:2

Mua hóa chất, vật tư Y tế năm 2011

5.589.265.000đ

Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm y tế và các khoản thu viện phí theo quy định hiện hành.

Rộng rãi trong nước

01 túi HS

Tháng 4/2011

Hợp đồng theo đơn giá

01 năm

Tổng trị giá gói thầu số 2: 5.589.265.000đồng


Phù Yên, ngày 22 tháng 3 năm 2011
Đại diện hợp pháp của cơ quan/ đơn vị đăng ký