Mời đấu thầu xây dựng làm kè đê tả sông Thao

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ.

2. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu: Làm kè hộ chân bằng lăng thể đá hộc thả rời đê tả sông Thao đoạn K71+160-:-K71+420, thuộc các hạng mục thực hiện năm 2012, Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Phú Thọ.

3.Tên công trình: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Phú Thọ

4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2012 đến trước 9 giờ 0 phút ngày 02 tháng 6 năm 2012 (trong giờ hành chính, không bán ngày nghỉ).

7. Địa điểm bán HSMT:

– Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điện thoại: 02103 812 730, Fax: 02103 849 939.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000,0 đồng (Một triệu đồng).

9. Địa điểm nhận HSDT:

– Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

– Điện thoại: 02103 812 730, Fax: 02103 849 939.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 0 phút ngày 02 tháng 6 năm 2012.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 6 năm 2012, tại Ban Quản lý dự án Đê điều, Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ban Quản lý dự án Đê điều kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

TRƯỞNG BAN

 PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Đức Lương

A- Thông Tin Chung Chủ đầu tư mời Đấu thầu:

1. Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đê điều – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ.

– Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 812 730, Fax: 02103 849 939.

2. Tên công trình: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Phú Thọ.

3. Loại dự án:

Dự án thuộc nhóm C:

4. Tên Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu: Làm kè hộ chân bằng lăng thể đá hộc thả rời đê tả sông Thao đoạn Km71+160-:-Km71+420, thuộc các hạng mục thực hiện năm 2012, Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Phú Thọ

6. Giá gói thầu:

B- Nội dung thông báo mời thầu như đã thông báo