Mời đấu thầu mua máy phát điện KOHLER

THÔNG BÁO MỜI THẦU – BIDDINGANNOUNCEMENT

 

Côngty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS-VINA gọi thầu chào giá mua cao nhất cho tài sản

Máy phát điện KOHLER 3 pha, 4 dây, 50Hz, 220/380VAC, 182KVA, ngày mua 01/05/2008, tình trạng máy: tốt

  1. LSIS-VINA mời các nhà thầu quan tâm tham gia chào giá tại phòng hành chính, thời gian bắt đầu nhận chào giá từ 2 giờ chiều ngày 4 tháng 5 năm 2012.

Địa chỉ: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà nội, Điện thoại: 04.38820222, FAX: 04.38820220

  1. Đơn vị chào thầu phải gửi chào giá trong phong bì niêm phong kín cho phòng hành chính tại nhà máy công ty theo địa chỉ trên.
  2. Hội đồng thanh lý tài sản sẽ mở các phòng bì chào thầu vào lúc 2 giờ chiều ngày 11 tháng 5 năm 2012, đơn vị thắng thầu sẽ được thông báo ngay sau khi so sánh giá.

Mong nhận được sự quan tâm

 

(LSIS-VINA has planned to call for bid the highest purchase price for Generator Set, 182KVA, 220/380VAC, 3P4W, 50Hz, (KOHLER), purchasedate: May1st2008,condition:good.

  1. LSIS-VINAwouldliketoinviteallinterestedbidderstoattendintheabovebid.GATeamstartsreceivebiddingdocumentfrom2:00pmon04.05.2012.

Address:NguyenKhe-DongAnh – Hanoi,Tel:04-38820222,Fax:04-38820220

  1. Thebiddersmustsubmitthecompetitiveofferdocumentbefore2:00pmon11.05.2012inthesealedenvelope.LSIS-VINAfactory,GAteam

  2. LSIS-VINAAssetLiquidationCommitteeshallopenallbiddingsealedenvelopeat2pm,May11th2012.Thewinnershallbeannouncedrightaftermakingcomparision.

Wehopetoreceiveyourkindlyattention.

Director

Suk Yong Lae