Mời đấu thầu đào tạo công tác kế toán và sử dụng phần mềm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng mời tổ chức, cá nhân tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu: Tư vấn đào tạo công tác kế toán dự án và sử dụng phần mềm quản lý tài chính kế toán thuộc Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng.

Tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và năng lực xin gửi thư quan tâm về:

Ban quản lý Dự án Phát triển Kinh doanh với người nghèo tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Số 30 phố Xuân Trường – Thị xã Cao Bằng tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0263.954.609; Fax: 0263.954.608; Email: caobangdbrp@gmail.com

Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ yêu cầu cho các đơn vị quan tâm được lựa chọn qua thư điện tử vào ngày 11/05/2012 và nhận hồ sơ đề xuất vào ngày 17/05/2012.

Xin trân trọng cảm ơn!

BQL DỰ ÁN DBRP CAO BẰNG

GIÁM ĐỐC

Phương Tiến Tân