Mời đấu thầu viết phần mềm Chương trình Quản lý phòng khám đa khoa

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Đơn vị mời thầu: Cty TNHH Một Thành Viên Viện Gút

Gói Thầu: Xây dựng phần mềm Chương trình Quản lý phòng khám đa khoa.

Yêu cầu: – quản lý qui trình khám – chữa bệnh

  • Sử dụng cho mạng Lan- Wan

  • Đảm bảo về tốc độ truy cập và bảo mật

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Địa điểm phát hành HSMT: Công Ty TNHH Một Thành Viên Viện Gút

Địa Chỉ: 98, Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: 08.82968626

Thời điểm đóng thầu: 10giờ, ngày 28 tháng 05 năm 2012.

Địa điểm nhận Hồ sơ dự thầu: 98, Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào10giờ (giờ Việt Nam)

Ngày 04 tháng 06 năm 2012 tại Viện Gút số 98, Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Công Ty TNHH Một Thành Viên Viện Gút kính mời đại diện các nhà thầu quan tâm mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian và địa điểm nêu trên.