Mời đấu thầu cung cấp trang thiết bị nội thất văn phòng bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI THẦU 

– Tên Bên mời thầu: Ban Đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế.
– Tên gói thầu: Gói thầu số 31: Trang cấp thiết bị nội thất văn phòng
– Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế.
– Nguồn vốn: Nguồn vối đối ứng trong nước.
– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán hồ sơ mời thầu : Từ 7 giờ 30 ngày 14 tháng 06 năm 2012 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2012 ( trong giờ làm việc hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3816422.
– Giá bán 1 bộ HSMT : 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3816422.
– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2012.
– Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 đồng; (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 (giờ Việt nam), ngày 29 tháng 06 năm 2012 tại Văn phòng Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế.
Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

GIÁM ĐỐC

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên bên mời thầu: Ban đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế.
– Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.
– Điện thoại: 054.3816422; Fax: (84-4).3816.422; Di động: 0983524157 (Anh Thắng)
2. Tên dự án: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Loại dự án: Dự án nhóm A
4. Tên chủ đầu tư: Ban đầu tư và xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:
– Gói thầu số 31 – Trang cấp thiết bị nội thất văn phòng