Mời chào giá thi công trang trí tổng thể khu gian hàng tại Hội chợ Công Thương Miền Trung

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội
– Tên gói thầu: “Dàn dựng, trang trí tổng thể khu gian hàng TP Hà Nội tại Hội chợ Công Thương Miền Trung – Tây Nguyên – Nhịp cầu xuyên Á – Quảng Trị 2012”
– Nguồn vốn: Kinh phí Xúc tiến Thương mại năm 2012.(Ngân sách nhà nước)
– Nhà thầu sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ yêu cầu tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội.
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: ngày 05/7 /2012
– Địa chỉ phát hành: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội – 331 Cầu Giấy Hà Nội Tầng 5 tòa nhà Sở Công thương
– Điện thoại/Fax: 04.62692818 ; Fax : 04.62691277
– Thời gian nộp hồ sơ chào hàng cạnh tranh : ngày 11/7/2012
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2012.
– Thời gian đóng thầu: 17 giờ 00 phút ngày 11/7/2012
– Thời gian mở thầu : 9h00 ngày 13/7/2012
Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ CHCT bằng cách trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax. Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 9h00 ngày 13/7/2012 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội (Địa chỉ : 331 Cầu Giấy – Tầng 5 tòa nhà Sở Công thương Hà Nội.
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Anh