Mời đấu thầu Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng, đường Mai Anh Đào, P8, TP.Đà Lạt – ĐT: 063.2475116,0632475117 – Fax: 063.3552240.
– Tên gói thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV Đà Lạt 1.
– Tên dự án: Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV Đà Lạt 1.
– Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2012 của Công ty lưới Điện cao thế miền Nam.
– Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30, ngày 05 tháng 06 năm 2012 đến 14 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2012 (trong giờ hành chánh).
– Địa điểm bán HSMT: Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng, đường Mai Anh Đào, P8, TP.Đà Lạt – ĐT: 063.2475116,0632475117 – Fax: 063.3552240.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000đ/01bộ hồ sơ.
– Địa chỉ nhận HSDT : Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng, đường Mai Anh Đào, P8, TP.Đà Lạt – ĐT: 063.2475116,0632475117 – Fax: 063.3552240.
– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2012.
– Bảo đảm dự thầu:
Giá trị và đồng tiền bảo lãnh dự thầu: 5.518.000. VNĐ (Năm triệu năm trăm mười tám nghìn đồng).
Hình thức bảo lãnh dự thầu:
+ Bằng tiền mặt nộp tại Phòng kế toán Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam hoặc tại bên mời thầu hoặc
+ Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.
Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng 06 năm 2012, tại Văn Phòng Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng, đường Mai Anh Đào, P8, TP. Đà Lạt.

Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Tp. Đà Lạt, Ngày 05 tháng 06 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC
P.GIÁM ĐỐC

Trần Văn Đoan

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan: Chi nhánh Điện cao thế Lâm Đồng – Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam.
Địa chỉ: Đường Mai Anh Đào – Phường 8 – Tp Đà Lạt – Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.2475116, 063.2475117 – Fax: 063.3552240.

2. Tên dự án: Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV Đà Lạt 1 của Chi nhánh Điện cao thế Lâm Đồng.
3. Loại dự án:Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Công Ty Lưới Điện Cao Thế Miền Nam.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV Đà Lạt 1