Mời đấu thầu mua máy phát điện cho THVN ở Phú Yên

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm THVN tại Phú Yên
– Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện 250KVA/275KVA
– Nguồn vốn: Trong kế hoạch chi thường xuyên năm 2012.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ
– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 22 tháng 06 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 02 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT: Trung tâm THVN tại Phú Yên, số 81a Lê Trung Kiên, TP.Tuy Hoà, Phú Yên. Điện thoại: 057.3811377, Fax: 057.3825682.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 02 tháng 7 năm 2012.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9giờ 05phút, ngày 02 tháng 7 năm 2012, tại Trung tâm THVN tại Phú Yên.
Trung tâm THVN tại Phú Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Phú Yên, ngày 08 tháng 06 năm 2012
Đại diện hợp pháp đơn vị đăng ký

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Trung tâm THVN tại Phú Yên
Địa chỉ: 81 Lê Trung Kiên. Tp.Tuy Hoà, Phú Yên.
Điện thoại: 057.3811377 Fax: 057.3825682
2. Tên chủ đầu tư:  Trung tâm THVN tại Phú Yên
3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm máy phát điện 250KVA/275KVA