Mời đấu thầu Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
– Tên gói thầu: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến.
– Tên dự án: Đường giao thông liên xã Nghi Xuân – Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Thời gian bán HSMT từ 14 giờ 00 ngày 15 tháng 06 năm 2012 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2012 (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Tại trụ sở làm việc UBND xã Nghi Xuân – huyện Nghi Lộc – Nghệ An.
– Điện thoại: 0383.610.199 Fax: …………………………..
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
– Địa chỉ nhận HSDT: tại trụ sở làm việc UBND xã Nghi Xuân – huyện Nghi Lộc – Nghệ An.
– Điện thoại: : 0383.610.199 Fax: ………………………
– Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 6 năm 2012.
– Bảo đảm dự thầu: 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng Việt Nam), bằng một trong các hình thức sau: Tiền mặt, giấy bảo lãnh của ngân hàng tại Việt Nam và phải được chuyển đến UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc trước 14 giờ 00 phút ngày 25/06/ 2012.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở làm việc UBND xã Nghi Xuân – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An.
UBND xã Nghi Xuân kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

T/M UBND XÃ NGHI XUÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Trí
A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
1. Tên cơ quan: UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Địa chỉ: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0383.610.199 Fax ………………………………….
2. Tên dự án: Đường giao thông liên xã Nghi Xuân – Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: UBND xã Nghi Xuân
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây dựng nền, mặt đường và công trình trên tuyến.