Mời đấu thầu xây lắp công trình Kênh tưới buôn Pưk Prong tỉnh Đắk Lắk

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp. Công trình: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk (phần do UBND huyện Cư Kuin làm chủ đầu tư)
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh Đắk Lắk và Kinh phí chương trình hỗ trợ nghành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ Đan Mạch tài trợ năm 2012.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rải trong nước.
– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 02 tháng 7 năm 2012 đến trước 08 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Văn phòng làm việc – Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Địa chỉ: Thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Điện thoại: 05003 709 127
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng làm việc – Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Địa chỉ: Thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Điện thoại: 05003 709 127
– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2012.
– Bảo đảm dự thầu: 88.328.000.đồng (Tám mươi tám triệu ba trăm hai mươi tám ngàn đồng).
– Hình thức bảo đảm: Đặt cọc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính.
– HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 17 tháng 7 năm 2012, tại Văn phòng làm việc – Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Cư Kuin, ngày 15 tháng 6 năm 2012
TRƯỞNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT
HUYỆN CƯ KUIN
 Đã ký

Nguyễn Văn Khôi

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Địa chỉ: Thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
– Điện thoại: 05003 709 127
2. Tên dự án: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (phần do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin làm Chủ đầu tư).
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp. Công trình: Kênh tưới buôn Pưk Prong, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk