Mời đấu thầu xây dựng nhà, tường rào và hệ thống điện nước Trung tâm Thuỷ sản

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Lào Cai
– Tên gói thầu: Nhà công nghệ; cổng hàng rào, sân đường nội bộ, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt.
– Tên dự án: Trại ương nuôi giống Tôm càng xanh, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
– Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng ưu đãi + vốn hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản cây trồng vật nuôi và cây lâm nghiệp.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
– Thời gian bán HSMT: Từ 7h 00, ngày 05 tháng 07 năm 2012, đến trước 9h00, ngày 21 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính)1.
– Địa điểm bán HSMT: Tầng 5, trụ sở khối 8 Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số điện thoại: 020.3827533, fax: 020.3827533
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000,00 đồng ( Một triệu đồng chẵn)
– Địa chỉ nhận HSDT: Tầng 5, trụ sở khối 8 Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
– Thời điểm đóng thầu: 9h 00 ngày 21 tháng 07 năm 2012
– Bảo đảm dự thầu: 28.000.000,00 đồng (Hai mươi tám triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng: Việt nam đồng, hình thức bảo đảm: Tiền mặt.

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 9h00 (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 07 năm 2012, tại Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Thuỷ sản Lào Cai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Lào Cai, ngày 20 tháng 06 năm2012
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thìn

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Lào Cai
– Địa chỉ: Tầng 5 trụ sở khối 8, Khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
– Điệnthoại: 020.3827.533 –Fax:020.3827.533
2. Tên dự án: Trại ương nuôi giống Tôm càng xanh xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Thuỷ sản tỉnh Lào Cai
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Nhà công nghệ, cổng hàng rào, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt, thuộc công trình: Trại ương nuôi giống Tôm càng xanh, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.