Mời đấu thầu thiết bị truyền hình tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu : Trung tâm THVN tại Phú Yên

– Tên gói thầu : Mua sắm thiết bị lẻ năm 2012
– Nguồn vốn : Trong kế hoạch chi thường xuyên năm 2012.
– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ
– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 09 tháng 7 năm 2012 đến trước 09 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT:
Trung tâm THVN tại Phú Yên
Số 81a Lê Trung Kiên, TP.Tuy Hoà, Phú Yên.
Điện thoại: 057.3811377, Fax: 057.3825682.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
– Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2012.
HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2012, tại Trung tâm THVN tại Phú Yên.
Trung tâm THVN tại Phú Yên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Phú Yên, ngày 27 tháng 06 năm 2012
Đại diện hợp pháp đơn vị đăng ký

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án chào thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Trung tâm THVN tại Phú Yên
Địa chỉ: 81 Lê Trung Kiên. Tp.Tuy Hoà, Phú Yên.
Điện thoại: 057.3811377 Fax: 057.3825682
2. Tên chủ đầu tư:  Trung tâm THVN tại Phú Yên
3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm thiết bị lẻ năm 2012.