Mời đấu thầu xây dựng cầu Bảo Định Thành Phố Tân An, Long An

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An
Tên gói thầu: gói thầu thi công xây dựng cầu Bảo Định (vị trí cầu dây cũ) (vị trí cầu dây cũ – phường 1, 2- Thành Phố Tân An).
Tên dự án: Cầu Bảo Định
Nguồn vốn: vốn Ngân sách Nhà nước
Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2012 đến trước 08giờ, ngày 02 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMT: Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An, số 66A đường Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An
Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đ (Một triệu đồng chẳn)
Địa chỉ nhận HSDT: Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An, số 66A đường Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An
Thời điểm đúng thầu: vào lúc 8 giờ, ngày 02 tháng 8 năm 2012
Bảo đảm dự thầu: 650.000.000 đ (Sáu trăm năm mươi triệu đồng chẳn)

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 8 năm 2012, tại Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An.
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
Tân An, ngày 06 tháng 07 năm 2012
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Long An
Giám Đốc

 

Thông báo mời thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Công ty cổ phần tư vấn Xây Dựng Giao Thông Long An
Địa chỉ: số 66A đường Hùng Vương Phường II, Thành phốTân An, tỉnh Long An; điện thoại: 072.3826 269 /Fax: 072.3825 280
2. Tên dự án : Cầu Bảo Định (vị trí Cầu Dây cũ (phường 1 và 2, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
Dự án quan trọng quốc gia: Dự án thuộc nhóm C:

4. Tên chủ đầu tư: Ban Quản Lý dự án Thành Phố Tân An
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu : gói thầu thi công xây dựng cầu Bảo Định (vị trí cầu dây cũ) – phường 1, 2- Thành Phố Tân An.