Mời chào hàng thiết bị y tế kit sét nghiệm virus Tp.HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
– Tên gói thầu: Kit xét nghiệm kháng thể kháng virus lở mồm long móng serotype O (FMD­O)

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí chương trình giám sát dịch tễ trên đàn gia
súc, gia cầm và nguồn kinh phí chương trình Thú y bò sữa, kiểm soát dịch
bệnh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 của Chi cục Thú y thành phố.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 7 giờ 30 ngày 17 tháng 7 năm
2012 đến ngày 25 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Giá bán: 300.000 đồng/bộ
– Địa chỉ phát hành: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

Điện thoại  8.8536132;  Fax: 08.8536131.
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2012 tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Lâm Chính Văn

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:
– Tên cơ quan, đơn vị: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Tp.HCM
– Điện thoai: 08.38536132 Fax: 08.38536131
– Tên dự án:
– Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C:
– Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
– Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Kit xét nghiệm kháng thể kháng virus lở mồm long móng serotype O (FMD­O)