Mời đấu thầu đầu tư dự án Khu cây xanh và dịch vụ – Ẩm thực tiến vua tại quận Hà Đông, Hà Nội

Thông báo mời đầu tư dự án đầu tư xây dựng “Khu cây xanh và dịch vụ – Ẩm thực tiến vua” tại khu đất Khu đất thuộc xứ đồng Dộc Gạo, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng “Khu cây xanh và dịch vụ – Ẩm thực tiến vua” tại khu đất Khu đất thuộc xứ đồng Dộc Gạo, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty TNHH Văn Minh đề xuất đã được UBND thành phố chấp thuận tại văn bản số 4014/UBND-KH&ĐT ngày 29/5/2012 với các nội dung cơ bản: Quy mô sử dụng đất khoảng 11.900 m2 (diện tích chính thức được xác định khi quy hoạch phân khu được phê duyệt); tổng mức đầu tư dự kiến 124,52 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự án dự kiến 2012 – 2015; hiện trạng đất đai là đất nông nghiệp; Vị trí: phía Bắc giáp đường Hà Trì đi Kiến Hưng; phía Nam giáp khu đất trống dự kiến là khu đô thị Kiến Hưng; phía Tây giáp đường Phúc La – Văn Phú; phía Đông giáp khu đất thôn Mậu Lương.

Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm đầu tư dự án nêu trên có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương về pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp và báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (do nhà đầu tư tự lập, tự chịu trách nhiệm); Danh mục các dự án nhà đầu tư đang thực hiện, kèm theo các thông tin về thời hạn khởi công hoàn thành, mức vốn đầu tư (trong đó chia ra: vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án, các nguồn vốn khác) và tài liệu pháp lý liên quan của từng dự án.
Văn bản kèm hồ sơ nêu trên gửi về: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 16 Cát Linh – quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội; đồng thời trực tiếp liên hệ với Phòng Kế hoạch Công nghiệp-Thương mại-Dịch vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định.

              Thời hạn đăng ký: từ 08 giờ 00 ngày 30/6/2012 đến trước 17giờ 00 ngày 29/7/2012.